Skriv omtale
×
Rating

  Send omtale

  Refinansiering av gjeld

  Oppdatert 15/02/2024

  Refinansiering av dyre lån og kredittkort vil hjelpe deg få en bedre økonomi

  Vis Filter

  Velg Lånebeløp

  Velg Alder

  • 5 000 - 500 000 Lånebeløp
   5,33% Rente fra
   12 - 180 Måneder Varighet
   21 Min. alder
   Lån nå
   Annonselenke
   4.5/5 (11 Anmeldelser)
   Eff.rente 11%, 120.000,-, o/5 år, kostnad. 34.341,-, Totalt: 154.341,-
  • 5 000 - 500 000 Lånebeløp
   8,99% Rente fra
   12 - 180 Måneder Varighet
   18 Min. alder
   Lån nå
   Annonselenke
   5/5 (15 Anmeldelser)
   Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
  • 10 000 - 350 000 Lånebeløp
   7,9% Rente fra
   12 - 180 Måneder Varighet
   25 Min. alder
   Lån nå
   Annonselenke
   4/5 (5 Anmeldelser)
   Eksempel: Eff.rente 16,33%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 0,-, Totalt: 93.244,-

  Refinansiering av gjeld

  For deg som sitter med ugunstig gjeld kan refinansiering være en god idé. Dersom du sikrer deg konkurransedyktige vilkår vil du kunne redusere utgiftene dine. Det betyr at veien til gjeldfrihet kan bli veldig mye kortere.

  Dersom du vurderer refinansiering av gjeld er dette guiden for deg. Vi tar en titt på hva refinansiering innebærer, samt hva du bør huske på når du skal velge refinansiering uten sikkerhet. Til slutt får du gode tips til å skaffe deg et så gunstig refinansieringslån som mulig.

  Hva er refinansiering av gjeld?

  Hva er refinansiering av gjeld?

  Begrepet refinansiering brukes mye på lånemarkedet, så la oss gå gjennom akkurat hva det betyr.

  En kort gjennomgang av hva refinansieringslån er

  Når man takker ja til et lån takker man også ja til en rentesats, samt en rekke betingelser. Videre er lånet basert på en vurdering av ens egen privatøkonomi, samt lånemarkedet for øvrig. Dersom man er fornøyd med vilkårene man får tilbud om hos banken vil det for de aller fleste oppleves som en seier å sikre seg et lån.

  Det er imidlertid mye som kan forandre seg over tid. Kanskje du får en styrket privatøkonomi. Kanskje rentemarkedet svinger nedover. Kanskje boligen du tok opp lånet til stiger i verdi. Uansett hvilken faktor som har endret den økonomiske situasjonen din har de alle én ting til felles. Og det er at de også kan endre lånevilkårene dine.

  Her kommer begrepet refinansiering på banen. Enklest mulig forklart handler dette om å skaffe seg bedre vilkår på et eksisterende lån. Noen ganger kan man forhandle med långiveren man allerede har lånet hos. I andre situasjoner vil en konkurrent tilby bedre betingelser. Når man da flytter lånet i forbindelse med denne prosessen sier vi at man refinansierer lånet.

  Da tar man opp et refinansieringslån, et nytt lån, som man bruker til å innfri den eksisterende gjelden. Alle som sitter med lån over en noe lengre periode bør med jevne mellomrom sjekke om de kan få bedre vilkår ved refinansiering av gjeld.

  Refinansiering med og uten sikkerhet

  På Norges lånemarked finner vi to overordnede former for lån. Disse kalles for henholdsvis sikrede og usikrede lån. Både boliglån og billån faller innunder kategorien sikrede lån. Her tar banken pant i objektet du søker om lånet til, som betyr lavere risiko for både låntaker og långiver.

  Usikrede lån kalles også for forbrukslån, eller lån uten sikkerhet. Både langsiktig kredittkortgjeld og smålån faller innunder denne kategorien. Forskjellen er at långiver i disse tilfellene ikke tar pant i noen av eiendelene dine. Altså står inntekten din som sikkerhet for lånet, som betyr at usikrede lån medfører en høyere risiko enn sikrede.

  Når man skal refinansiere uten sikkerhet kan man ofte få redusert låneutgiftene sine ganske betraktelig. Vi kommer til å ta en titt på akkurat hvordan litt lenger ned i denne guiden. Men fordi rentesatsen ligger høyt på lån uten sikkerhet vil både en redusert rente og en redusert nedbetalingsperiode ha stor innvirkning på totalkostnaden.

  Refinansiering uten sikkerhet gjøres som oftest på tvers av tilbydere på markedet. På lån medsikkerhet er det vanligere at man kan forhandle bedre vilkår med en eksisterende långiver. Dette er imidlertid mer sjeldent ved forbrukslån og smålån. Derfor er det vanlig at man flytter gjelden sin til en ny långiver når man refinansierer uten sikkerhet.

  Hvem kan søke om refinansiering av gjeld?

  Alle som sitter med et lån kan i prinsippet søke om refinansiering av gjeld. Da har du allerede fått innvilget en låneavtale og er dermed godkjent som låntaker. Det å bli godkjent som låntaker og få bedre vilkår på gjelden sin har imidlertid ingen direkte sammenheng.

  Husk på at betingelsene du får på et lån delvis handler om bankens retningslinjer og delvis om risikovurderingen som gjennomføres av deg. Det er rimeligvis sistnevnte du har en mulighet til å gjøre noe med. Dersom du skal få bedre vilkår på lånet ditt må långiver anse deg som en lavere risiko enn du var i utgangspunktet.

  Derfor vil det i de fleste tilfeller lønne seg å vente en liten periode før du begynner å søke om refinansiering av gjeld. Unntaket er dersom du sitter med usikret gjeld i mer enn ett lån. Da vil det alltid lønne seg å få samlet opp lånene dine så raskt som mulig for å redusere kostnadene på gjelden.

  Som en tommelfingerregel kan vi imidlertid si at du som skal søke om refinansiering:

  • Må innfri långivers minimumskrav (alder, inntektsnivå og lignende)
  • Bør stå i en bedre økonomisk situasjon enn du gjorde da du tok opp lånet/lånene i utgangspunktet
  • Kan vise til at du er en lavere risiko som låntaker
  • Ikke har pådratt deg noen økonomiske heftelser, som en betalingsanmerkning eller et inkassokrav

  Nedbetalingsplan ved refinansiering av gjeld

  Vilkår ved refinansiering av gjeld uten sikkerhet

  Da vet du litt mer om refinansiering av gjeld på generell basis. For å skaffe deg et så godt refinansieringslån som mulig er det videre viktig at du kan litt om vilkårene på denne låneformen.

  Effektiv rente når du skal refinansiere uten sikkerhet

  Det er faktorene effektiv rente og nedbetalingsperiode som vil ha noen betydningsfull innvirkning på gjeldssituasjonen din. Effektiv rente er spesielt viktig når du skal refinansiere uten sikkerhet fordi denne generelt ligger ganske høyt på usikrede lån.

  Vi har så vidt vært inne på at risikovurderingen banken gjennomfører av deg er alfa omega når det kommer til lånevilkår som effektiv rente og lånebeløp. Det er viktig å være oppmerksom på at forbrukslån og smålån er lån med høy risiko. Dette medfører også en gjennomsnittlig effektiv rente som ligger mye høyere enn på sikrede lån.

  I et boliglån vil banken kunne ‘fjerne’ mye risiko ved å ta pant i boligen du skal kjøpe. De vet at det finnes en verdi som vil forholde seg stabil, eller vokse, i løpet av låneperioden. Derfor ligger ikke like mye av belastningen på din økonomi, og renten blir satt lavere som en konsekvens.

  På forbrukslån, som er det du tar opp når du refinansierer gjeld uten sikkerhet, tas det ikke pant. Dette betyr at långiver ikke har noen verdi å regne med dersom du skulle få redusert betalingsevnen din. Altså blir risikoen større, og dermed rentesatsen høyere.

  Vær oppmerksom på at de fleste tilbydere av refinansieringslån uten sikkerhet vil reklamere med nominell rentesats. Det er imidlertid den effektive renten du vil måtte betale, og denne får du kun tilbud om ved å faktisk søke om lånet.

  Nedbetalingsperiode, månedsbeløp og totalkostnad ved refinansiering

  I 2017 kom Finanstilsynet med nye retningslinjer for godkjenning av forbrukslån. De aller fleste tilbydere av lån uten sikkerhet har valgt å følge dem. Derfor er det i dag få kreditorer som innvilger forbrukslån med mer enn 5 års nedbetalingstid.

  Finanstilsynet så imidlertid behovet for refinansiering uten sikkerhet som en løsning på ugunstig gjeld for eksisterende låntakere. Derfor kan det innvilges en lengre nedbetalingsperiode så lenge man refinansierer gjeld som allerede er tegnet med mer enn 5 års nedbetalingstid.

  Som nevnt er nedbetalingsperiode og effektiv rente de to viktigste faktorene når det kommer til å redusere kostnaden ved gjeld. Nedbetalingsperiode vil også ha en betraktelig større innvirkning enn effektiv rente har. Det er fordi renten ligger såpass høyt. Jo lengre den får akkumulere seg på lån uten sikkerhet, jo dyrere vil gjelden bli.

  Vær oppmerksom på at med en lengre nedbetalingsperiode ved refinansiering av gjeld uten sikkerhet får man lavere månedsbeløp å forholde seg til. Dette er fordi gjelden porsjoneres ut over flere terminer og er også bakgrunnen til at mange låntakere velger en lengre nedbetalingsperiode enn det som kanskje er nødvendig.

  Totalkostnaden av lånet vil nemlig bli høyere dersom man velger å betale gjelden over mer tid. I den grad økonomien din kan tåle det bør du altså forsøke å holde nedbetalingsperioden så kort som mulig når du refinansierer uten sikkerhet.

  Kredittsjekk og din privatøkonomi når du søker om refinansiering av gjeld

  Noen vilkår er fastsatte av banken og kan derfor ikke endres på. Alt som har med deg og din privatøkonomi å gjøre utgjør imidlertid det individuelle vurderingsgrunnlaget. Långivere i dag baserer rentetilbudet du mottar i stor grad på en såkalt kredittsjekk.

  Dette er en automatisert prosedyre der kredittopplysningene dine uthentes. Når du oppgir personnummeret ditt og signerer på søknaden om refinansiering gir du långiver fullmakt til å kontakte et av kredittopplysningsbyråene i Norge. Disse sitter med poengsummer på alle nordmenn med kreditthistorikk, som sier noe om kredittverdigheten din.

  Ved refinansieringslån er denne kredittsjekken spesielt viktig. Du forsøker tross alt å skaffe deg bedre vilkår enn de du har i dag. Kredittsjekken ble brukt for å godkjenne det opprinnelige lånet ditt også, og du bør derfor komme med sterkere kort nå enn du hadde da.

  Det er også viktig å være klar over at alle risikovurderinger gjennomføres på helt individuelt grunnlag. Rentetilbudet du mottar når du søker om refinansiering av gjeld er ene og alene basert på din økonomiske situasjon. Det er også derfor det er viktig at du søker med en så sterk økonomi som mulig.

  Når er refinansiering av gjeld gunstig?

  Når er refinansiering av gjeld gunstig?

  Så når vil det egentlig lønne seg å refinansiere uten sikkerhet? For mange er disse lånene tenkt som kortsiktige finansieringsløsninger uansett. Er det da noe poeng i å forsøke å skaffe seg bedre vilkår? Svaret er ja – med visse forbehold.

  Refinansiering av smålån

  Smålån er mindre forbrukslån, gjerne på mellom 1000 og 50.000 kroner. De innvilges på rekordtid, og har som oftest også en forholdsvis kort nedbetalingsperiode. Dette medfører svært høye rentesatser. Dersom man skulle komme opp i en situasjon der man ikke får innfridd gjelden sin som planlagt kan smålån derfor bli ekstremt dyre.

  Videre er det helt normalt at visse låntakere sitter med mer enn ett smålån på bok. Da betaler han eller hun dobbelt opp med renter og gebyrer. Det sier seg selv at dette er en lite gunstig situasjon med tanke på å faktisk bli kvitt gjelden. Hvis du er en av de låntakerne dette gjelder for kan refinansiering av smålån være en god idé.

  Med denne løsningen vil du regne ut hvor mye gjeld du sitter med totalt sett. Deretter søker du hos relevante tilbydere av forbrukslån, og gjerne noen som jobber spesifikt med refinansiering. Søk da om hele lånebeløpet, slik at du kan innfri alle smålånene du har i dag.

  Hvis du får godkjent et refinansieringslån vil konsekvensen være betraktelig reduserte renteutgifter. Dette betyr at du kan kvitte deg med gjelden raskere, fordi en større andel av innbetalingene dine vil være faktiske avdrag. Videre får du bedre oversikt over privatøkonomien din og sannsynligvis en opplevelse av at gjelden blir mer overkommelig.

  Refinansiering av kredittkort

  Kredittkortgjeld er en annen versting innen lån uten sikkerhet. Det er i bunn og grunn fordi man i prinsippet kan skyve kredittkortgjelden foran seg, nesten i det uendelige. Kredittkortselskapene har kun krav om at du betaler minstebeløpet på kredittkortfakturaen din fra måned til måned.

  Dersom du benytter deg av dette tilbudet vil kredittkortgjelden aldri minke. Da betaler du kun opparbeidede renter ved hver termin. Disse forsetter å hope seg opp så lenge du ikke får inn noen faktiske avdrag. Sånn sett er det lett å bli sittende med kredittkortgjeld, som også blir svindyr etter hvert, over lang tid. Det er vanlig at effektiv rente på kredittkort ligger på mellom 20% og 30%. Om du skal skaffe et kredittkort er det derfor ekstra viktig at du sammenligner kredittkort nøye og velger et beste kredittkort med lav rente.

  Det er flere gode grunner til å velge refinansiering av kredittkort. Den viktigste handler selvfølgelig om pengebesparelsen. Dersom du kan få kuttet rentesatsen din med eksempelvis 10% vil det bli en hel del lettere å bli kvitt gjelden. Har du gjeld på flere kredittkort vil refinansiering av gjelden være enda gunstigere.

  Men i tillegg til denne åpenbare fordelen sørger også refinansiering av gjelden inn i et forbrukslån for at du får en nedbetalingsplan å forholde deg til. Der man kan velge å skyve kredittkortgjelden foran seg vil långiver nå stille krav til innbetalingene dine. Altså vil det bli lettere å ta skikkelig ansvar for økonomien og jobbe aktivt mot gjeldfrihet.

  Refinansiering av eksisterende forbrukslån

  I visse tilfeller kan man få bedre vilkår på et eksisterende forbrukslån. Dette forutsetter at man har sittet med lånet en stund, fordi langsiktige faktorer må ha forandret seg. Enten må renten ha gått ned på markedet generelt. Eller så må din privatøkonomi ha endret seg til det bedre.

  Sistnevnte kan handle om at du har fått bedre inntekt eller har mer penger å rutte med. Men det kan også handle om at du har kvittet deg med en del av gjelden du hadde da du søkte om lånet i utgangspunktet. Begynn med å snakke med den eksisterende långiveren din om muligheten for refinansiering av gjelden.

  Ikke glem at lånebeløpet på forbrukslån og den effektive renten henger tett sammen. Altså er det ikke nødvendigvis smart å søke hos en ny tilbyder med et lavere lånebeløp. Da kan det hende du får en høyere rente enn den du sitter med i dag.

  Når det er sagt så skal du heller ikke glemme at ved refinansiering av gjeld uten sikkerhet kan långiverne være mer fleksible med rentesatsen de tilbyr. Dette handler både om markedskonkurranse, men også om formålet med pengene. Ikke vær redd for å søke om tilbud fra noen alternative långivere og deretter å bruke disse som forhandlingsmiddel hos den eksisterende långiveren din.

  Formålet med refinansiering av gjeld

  Viktige ting å huske på når du skal refinansiere

  Det finnes altså visse situasjoner der refinansiering av gjeld uten sikkerhet kan gagne privatøkonomien din. Allikevel skal man ikke glemme at man tar opp et usikret refinansieringslån i disse tilfellene. Her er noen viktige ting å huske på i forbindelse med søknadsprosessen.

  Formålet med refinansiering av gjeld

  Først og fremst skal du aldri glemme hva som er selve formålet med refinansiering av gjeld. Dette handler i bunn og grunn om å få bedre vilkår på eksisterende lån. Her er det viktig at du gjør en helhetlig vurdering av refinansieringslånene du mottar tilbud om. Det er ikke bare rentesatsen som har noe å si for hvor godt tilbudet er eller ikke.

  Det er tross alt ingen som sitter med gjeld som ønsker å sitte med den lenger enn nødvendig. Det store flertallet av låntakere skulle helst vært kvitt gjelden sin så raskt som overhodet mulig. Derfor bør du ha dette som mål når du kikker på refinansieringslån. Still deg selv dette enkle spørsmålet: Vil refinansiering av gjelden føre til at jeg blir kvitt den raskere?

  La oss si at privatøkonomien din er stram og at du virkelig trenger en økonomisk pause. Dersom du søker om et refinansieringslån og får tilbud om en lavere rente og lengre nedbetalingstid kan dette føles som en fantastisk mulighet til å ta livet litt med ro. En slik situasjon vil imidlertid føre til at du faktisk ender opp med å betale mer for lånet ditt.

  Derfor er det smart å tenke langsiktig når man vurderer refinansiering av gjeld uten sikkerhet. Vi går gjennom hvordan du setter opp en skikkelig nedbetalingsplan om noen få avsnitt.

  Lag et godt budsjett for refinansiering av gjelden

  Som nevnt er det videre viktig at du setter opp et ordentlig budsjett – også når du skal refinansiere gjelden din. Dette handler om å tenke realistisk, selv om du helst bare vil ha situasjonen ordnet opp i, slik at du får mer pusterom i privatøkonomien.

  Først og fremst skal man aldri låne mer enn nødvendig når man refinansierer uten sikkerhet. Her blir det viktig å huske på formålet med prosessen, nemlig at du skal bli kvitt gjelden raskere. Gjeldfrihet bør være hovedformålet med refinansieringen, uansett om det betyr at du må fortsette i en tung økonomisk situasjon.

  Til dette formålet er det smart å skaffe seg en långiver som kan innfri eksisterende gjeld. Det er særlig dersom du sitter med lån på mer enn ett sted, for eksempel på både kredittkort og i smålån. Dersom den nye kreditoren din kan ta seg av det praktiske blir det lettere for deg å ikke falle for fristelsen om å låne litt ekstra penger

  Da vil långiver helt enkelt uthente informasjon om eksisterende lån og fordele det nye refinansieringslånet ditt inn i de forskjellige pottene. Det eneste du trenger å gjøre er å begynne å betale inn det faste månedsbeløpet til ny långiver. Forsøk å sette opp et nedbetalingsløp med så høye avdrag som mulig.

  Sett opp en langsiktig nedbetalingsplan

  Da kommer vi også inn på et av de absolutt viktigste momentene ved refinansiering av gjeld, nemlig å ha en skikkelig nedbetalingsplan. Denne har som formål å hjelpe deg til å bli gjeldfri, ved å dele opp det store gjeldsbeløpet i overkommelige månedsbeløp. Du trenger ikke å bruke långivers nedbetalingsplan.

  Når man skal lage en nedbetalingsplan er det først og fremst viktig at man sjekker hvordan man ligger an økonomisk. Hvor mye penger har du til overs i måneden til nedbetaling av gjeld? Forsøk å være tøff med deg selv, slik at du får satt opp en plan med så mye i avdrag som mulig. Samtidig skal du ikke være urealistisk.

  Ved å lage et månedsbudsjett for privatøkonomien er det enkelt å se over hva man i teorien kan bruke på å kvitte seg med gjeld. Etter du har kommet fram til dette beløpet kan du enten benytte deg av en nedbetalingskalkulator – eller sette opp et helt enkelt regneark.

  Det er tungt å jobbe mot gjeldfrihet, så du bør sørge for å ha godt med motivasjon på veien. Enten denne er økonomisk eller handler om fremtidige ønsker som kan oppfylles etter du har nådd gjeldfrihet har ingenting å si. Så lenge motivasjonen hjelper deg de månedene du ikke har lyst til å følge nedbetalingsplanen din vil den være et godt verktøy.

  Her er noen gunstige spørsmål å stille seg selv når man skal refinansiere uten sikkerhet:

  • Hvor mye raskere blir jeg gjeldfri ved å refinansiere?
  • Hvor mye penger sparer jeg totalt sett på å refinansiere?
  • Hvilke økonomiske mål blir mulige for meg å realisere når jeg er blitt gjeldfri?
  • Hvordan vil den økonomiske hverdagen min se ut dersom jeg velger et refinansieringslån?

  Skaff gode vilkår på refinansiering av gjeld

  Slik går du fram for å refinansiere uten sikkerhet

  Med en skikkelig nedbetalingsplan på plass, og mer enn nok av motivasjon, kan du begynne å kikke på alternativer for refinansiering av gjelden din. Her er våre beste tips for hvordan du bør gå fram for å refinansiere uten sikkerhet.

  Orienter deg om den eksisterende gjelden din

  Selv om det kan være ubehagelig må du begynne med å ta en grundig titt på hvordan den økonomiske situasjonen din ser ut i dag. Dette handler om å vite akkurat hvor man står, slik at man kan vurdere hvor gunstige eventuelle tilbud om refinansieringslån faktisk er.

  Dersom du er i tvil om hvordan du ligger an må du begynne med å ringe långiverne dine. Spør om hvor mye gjeld du har utestående, samt månedsbeløp på gjelden, og den effektive renten. Lag en oversikt som viser hvor mye lånene koster deg i måneden, samt hvor mye totalkostnaden vil bli dersom du ikke gjør noe med lånet.

  Når du har laget denne oversikten kan du deretter legge sammen beløpene og se på hvor mye den eksisterende gjeldssituasjonen din faktisk koster i måneden. Det kan være ekstra hjelpsomt å se på renteutgiftene for seg. Da vil du også få en bedre forståelse for hvor mye du eventuelt trenger renten redusert for at refinansiering skal lønne seg.

  I forbindelse med denne prosessen kan du selvfølgelig også forhøre deg med eksisterende långiver(e) om muligheten for å refinansiere hos dem. Kanskje de har mulighet til å tilby deg en lavere rentesats, eller en gunstigere nedbetalingsplan. Diskuter gjerne tankene dine rundt et nytt nedbetalingsløp med en rådgiver i banken.

  Gjør deg kjent med markedet for refinansieringslån

  Dersom du ser at et refinansieringslån er den beste løsningen på den økonomiske situasjonen din må du bli kjent med alternativene dine. De aller fleste tilbydere av forbrukslån vil også være interesserte i å motta søknader om refinansiering. Da får de en ny lånekunde, som oftest med et ganske høyt lånebeløp, og kan dermed tilby en bedre rente.

  Sørg for å bruke totalbeløpet ditt når du kikker på aktuelle tilbydere. Sannsynligvis vil de fleste av dem kunne hjelpe deg. Imidlertid finnes det visse långivere som kun innfrir lån i det nedre sjiktet. Disse vil da ikke være aktuelle om du trenger et noe større refinansieringslån.

  Det er også viktig at du har styr på nedbetalingsperioden for de eksisterende lånene dine. Sannsynligvis vil den nye långiveren din trenge opplysninger om dette. Det er spesielt dersom du trenger en nedbetalingsperiode på mer enn 5 år, som er den generelle øvre grensen for nye lån uten sikkerhet.

  Søk via en formidlingstjeneste for å få best mulige betingelser

  Poenget med refinansiering av gjeld er som nevnt at du blir sittende med bedre vilkår enn de du har i dag. Da kan du på enklere vis bli kvitt gjelden raskere, og etter hvert få mer økonomisk frihet i hverdagen. Det er imidlertid en tidkrevende oppgave å sette seg inn i alle tilbyderne av refinansieringslån.

  For at du skal føle deg trygg på at du får så lav rente som mulig bør du søke om refinansieringslån gjennom en formidlingstjeneste. Dette kalles for en anbudsside, som setter deg i kontakt med aktuelle långivere. Sidene er uforpliktende å bruke. De koster heller ingenting, og kan sånn sett være praktiske for å få en oversikt over alternativene sine.

  Det eneste du trenger å gjøre er å skrive inn ønsket lånebeløp (den totale eksisterende gjelden din, med andre ord) og noen opplysninger om deg selv. Anbudssiden sender denne informasjonen av gårde til sine samarbeidspartnere. Disse vil deretter sette opp aktuelle tilbud på refinansieringslån, som du får i retur.

  Ved å være godt kjent med den nåværende gjeldssituasjonen din vil det være enkelt å se hvilke tilbud som kan hjelpe deg. Da kan refinansiering av gjeld uten sikkerhet også være en god løsning, som sørger for at du blir raskere gjeldfri så lenge du har

  Brukerrangering:
  4,6 / 5
  Basert på 26 tilbakemeldinger
  • Sammenlign vilkår
  • Finn beste lånet
  • Gratis og uforpliktende